You need to upgrade your Flash Player to version 10 or newer.

Principiile noului Iluminism Masonic

1. Trebuie să organizăm lumea în scopul binelui suprem al omenirii. Ca Francmasoni, trebuie să ne acceptăm rudele, și în special pe frații noștri, așa cum sunt ei, și să nu încercăm să îi schimbăm după bunul nostru plac.
2. Ca Francmasoni, va trebui să ne intensificăm empatia atât față de Fraţii Francmasoni, cât și față de ceilalţi din jurul nostru. Trebuie să acordăm mai multă atenție capacității noastre empatice. Acest lucru va spori Armonia Masonică și Socială.
3. Noi, ca Francmasoni, trebuie să adoptăm gândirea critică, ca model normativ în aprecierea aspiraţiei spre adevăr. Este calea de a ne dezvolta și perfecţiona pe noi înșine.
4. Trebuie să acceptăm critica, ca fiind foarte importantă pentru „sănătatea” societății moderne. Ca Francmasoni, trebuie să acceptăm Critica, cu dragoste , deoarece este o unealtă importantă a dezvoltării personale și a dezvoltării fraţilor noştri.
5. Francmasoneria ca organizaţie trebuie să facă la fel pentru succesul implementării ideilor masonice. Nu este doar în beneficiul francmasonilor, ci și al celorlalţi.
6. Francmasoneria trebuie să creadă în importanta Stiintei si Rațiunii, pentru importanța lor. Totuși, nici acestea nu sunt absolute și trebuie evaluate și analizate.
7. Etica Umanistă poate furniza bazele unei noi moralități. Aceasta este în strânsă legătură cu Eupraxsophia adică înţelegerea înţelepciunii şi conduitei, derivată din cercetarea ştiintifică si raţionalismul filosofic.
8 Noi, Francmasonii, trebuie să adoptăm doctrina Drepturilor Universale ale Omului. Aceasta înseamnă că orice om de pe planetă se bucură de aceleaşi drepturi, drepturi care trebuie apărate de comunitatea mondială. Acestea au strânsă legătură cu etica planetară şi sunt Trans-Culturale.
9. Francmasonii trebuie să deschidă calea Eticii Planetare: responsabilitatea noastră comună este de a proteja planeta Pământ, de a o păzi de dezastre ecologice şi poluare.
10. Francmasonii recunosc nevoia de a sprijini legislaţia internaţională şi o instanţă mondială care să le interpreteze şi care să le aplice. Aceasta transcende barierele Naţionale, Rasiale, Religioase, de Gen(sex), Etnice şi încurajează dezvoltarea Instituţiilor Democratice Transnaţionale.
11. Francmasonii trebuie să promoveze ideile care garantează securitatea și pacea globală, asigurând educaţie universală, libertate culturală și un mediu deschis de comunicare, crescând standardele de viață și asigurând prosperitatea tuturor segmentelor noii Societăți Globale Interdependente.
12. Pe lângă Știință, un Francmason trebuie să studieze și să fie preocupat de Moralitate și alte învățături (cum ar fi cele 7 arte liberale, etc.) în cadrul Lojelor Masonice. În timpul lucrărilor sau în „Ţinutele Albe” trebuie să conferențiem și să transmitem învățături.
13. De asemenea, toti Francmasonii trebuie să participe la cursuri și conferinţe în afara sau în cadrul Lojilor (în Institute și Centre de Studiu și Cercetare Masonică).
14. Francmasonii trebuie să încurajeze dezvoltarea Instituțiilor Democratice Transnaţionale, garantând securitatea și pacea globală, asigurând educaţia universală și libertate culturală.
15. Francmasonii trebuie să încurajeze un mediu de comunicare deschis, creşterea standardului de viață și să asigure prosperitatea tuturor segmentelor noii Societăți Globale Interdependente.
16. Noua Iluminare, precum și Francmasoneria universală, consideră că toți oamenii sunt Egali în Demnitate si Valoare.
17. Francmasonii sunt Deiști, aspect inerent lumii ideilor masonice. Dar, ca Francmasoni, trebuie să fim toleranţi şi să acceptăm convingerile celorlalţi, în special convingerile Fraţilor noştri, atât timp cât nu interferează cu armonia Lojii şi cu Francmasoneria în general.
18. Implicarea în Politică este importantă pentru binele societăţii libere şi democratice. Dar Francmasonii nu pot fi implicaţi în politică. Desigur pot ocupa o poziţie în politică, atât timp cât evită să menţioneze apartenenţa la Francmasonerie sau cel puţin declară o separare absolută între Francmasonerie şi Politică.
19. Francmasonii Noii Iluminări trebuie să depună eforturi spre a orienta direcţia omenirii în viitor. Este important ca Francamasoneria să deschidă calea dezvoltării noii civilizaţii planetare.

——————————————————————————————————